"Güzel müziği ayırt edemeyen insana, eşek kulağı yakışır" Apollon

12 Aralık 2010 Pazar

SUÇ VE CEZACeza Kanunumuzda, kasten işlenen suçların yanısıra, taksirle (kusurla) işlenen suçlar da düzenlenmiştir.

Bunlar ana başlıklar olarak “tedbirsizlik ve dikkatsizlik” veya “emirlere ve talimatlara uymama” ya da “meslek ve sanatta acemilik” sonucu, istenmeyerek de olsa işlenen suçlardır. Aynı zamanda, failinin bu eylemleri, ceza kanuna göre suç teşkil etmese dahi, onu mağdura tazminat ödeme sorumluluğu altına sokar.

Örneğin tıp fakültesi diploması bulunan ve uzmanlığı resmen onaylanmış bir cerrah, yaptığı ameliyattaki yanlış uygulamaalar sonucu hastasının sakat kalmasına veya ölümüne sebebiyet verirse, bu eylemi “meslek ve sanatta acemilik” nedeniyle onun cezai ve tazminat olarak da hukuki sorumluluğuna sebep olacaktır. O cerrahın çok tecrübeli olması, daha önce benzer ameliyatları defalarca başarı ile gerçekleştirmiş bulunması da, onun bu sorumluluklarını ortadan kaldıramayacaktır.

Kısa bir süre önce, ülkemizde hakimler aleyhine çok ilginç bir mahkeme kararı verildi. Daha önce hakim tarafından tutuklanmış olan bir sanığın tutukluluk haline itirazı bir başka mahkeme tarafından reddedilince, sanığın itirazını reddeden hakimlere açtığı dava sonucu, hakimler “verdikleri kararda usulüne uygun uygulama yapmadıkları” gerekçesi ile, sanığa tazminat ödemeye mahkum edildiler.

Haydi ceza hukuku açısından “kusurla işlenmiş suç” kavramını es geçelim. Demek ki, bir futbol hakemine nazaran onunla kıyaslanamayacak ölçüde geniş taktir ve karar verme yetkisi ve verdikleri kararlarından dolayı geniş sorumsuzluk alanları bulunan hakimler dahi mesleki uygulamalarındaki kusurlarından dolayı tazminat ödemeye mahkum edilebiliyorlar. O halde sahada sadece önceden belirlenmiş kuralları uygulamakla görevli bir hakem, milyonların gözleri önünde acemice verdiği açık seçik kusurlu, hatta saçmasapan kararları ile bir kulübü, onun yöneticilerini, takımının oyuncularını maddi ve manevi zarara uğratıyor ve taraftarlarını da mutsuz ediyor ise, o hakemin de tazminat ödemeye mahkum edilmemesi için herhangi bir haklı neden bulunabilir mi!?

Hakemler mesleklerini icra ederlerken ağır kusurlarından dolayı dahi herhangi bir hukuki sorumlulukları bulunmuyor ise, o zaman hakimlerin, doktorların ve diğer bilcümle meslek sahiplerinin günahları ne ola ki !?

Hiç yorum yok: